När kommunfullmäktige strax före årsskiftet antog budgeten för 2019 tävlade partierna om vem som ville ge mest pengar till skolan. Det tyckte vi kändes bra. Om Norrköping ska utvecklas bra finns det inget viktigare än att förbättra skolresultaten och se till att alla barn får en bra start i livet. Om vi på allvar ska knäcka arbetslösheten och minska skillnaderna i vår kommun, då är det ingen tvekan om att skolan spelar huvudrollen.

Det väntar kärvare tider för kommuner och regioner i vårt land. Orsaken är framför allt att andelen äldre och barn ökar samtidigt som antalet i förvärvsarbetande ålder förblir oförändrat. Redan inför 2019 såg vi att det krävdes neddragningar för att klara ekonomin. Trots detta fanns det alltså en enighet om att förstärka stödet till skolan.

Under senare tid har vi sett en förbättring av skolresultaten. Särskilt glädjande är att uppgången är störst på några skolor som tidigare har haft många elever med låga resultat. Men nu gäller det att hålla i. I goda tider, när ekonomin växer, då är det enkelt för alla att vara skolans bästa vän. Men det är i kärva tider som vår vilja att prioritera prövas.

För 2018 redovisar Norrköpings kommun ett överskott med drygt 100 miljoner kronor. Det är mycket pengar, men trots allt bara cirka en procent av omsättningen. Det är emellertid ett mycket välkommet tillskott.

Större delen av överskottet vill vi lägga undan för framtida behov. Norrköping står inför stora investeringar och då är det bra att ha pengar undanstoppade. Dessutom behöver vi pengar för att betala eftersläpat underhåll på kommunens lokaler, bland annat flera skolor. Till det kommer att vi vet att vi måste betala ytterligare ersättning till fristående skolor, och tack vare överskottet kan vi klara dessa utgifter utan att verksamheten drabbas.

Totalt behövs cirka 25 miljoner kronor för lokaler och fristående skolor, och om vi inte använder överskottet måste dessa pengar tas från skolans budget.

Som sagt, strax före jul var alla ense om att skolan var viktigast. Det enigheten verkar inte finnas längre. Moderaterna vill använda nästan hela överskottet till framtida investeringar. Det är i och för vällovligt, men betyder i praktiken att skolan förlorar 25 miljoner kronor. Lägg därtill att samma parti vill omfördela ungefär 60 miljoner kronor från vård- och omsorgsnämnden till bland annat investeringar, och skillnaderna i den lokala politiken blir ännu tydligare.

I retoriken låter det som om alla fortfarande är välfärdens bästa vänner. Men retorik förändrar inte verkligheten. Däremot spelar det stor roll hur vi fördelar pengar. Och för oss är som sagt välfärden och inte minst skolan allra viktigast.

Kikki Liljeblad (S)

Olle Vikmång (S)

Lars Stjernqvist (S)