Den 2/1 tog socialnämnden beslut om sin internbudget där det framgår vilka verksamheter som drabbas när ett tungt besparingskrav åvilar nämnden. Vänsterpartiet yrkade avslag på förslaget att dra sig ur finansieringen av Spegeln, men drog tillbaka yrkandet när vi blev försäkrade om att varje individs behov skulle tillgodoses på annat sätt. Inget annat parti i nämnden hade några invändningar mot att Spegeln skulle läggas ned, vilket blir konsekvensen när även utbildningsnämnden drar sig ur.

Idag ångrar vi att vi inte höll i vårt yrkande. Vi har besökt verksamheten och pratat både med personal och anhöriga till de ungdomar som vistas där. Genom tidningarna har vi också fått många vittnesbörd om vad verksamheten betytt för många av våra ungdomar som behöver vårt stöd som bäst.

Vi har gått runt i de ändamålsenliga lokalerna, sett den kreativitet som råder och hört personalen berätta om sitt arbete och hur flera ungdomar idag är väl fungerande med egen inkomst, tack vare att de fick rätt stöd under den tid i livet som de som bäst behövde det.

Det finns idag cirka 250 ungdomar i Norrköping som är ”hemmasittare” som inte har förmåga att ta sig till sin ordinarie skola därför att rätt stöd inte finns där. Så elevunderlag finns, kompetent personal och ändamålsenliga lokaler i en lugn stadsmiljö med närhet till både buss och spårvagn.

Att stänga en verksamhet kan gå på nolltid, men att bygga upp något nytt tar åratal av planering, rekrytering av kompetent personal och finansiering. Varför slå sönder en mycket väl fungerande verksamhet som betyder så mycket för våra ungdomar och deras närstående? Låt inte ungdomarna bli brickor i ett budgetspel. Vänsterpartiet är gärna med och försöker hitta lösningar för att kunna behålla och utveckla verksamheten på Spegeln.

Mona Olsson (V)

ledamot i socialnämnden

Emir Ajanovic (V)

ersättare i socialnämnden