Den styrande kvartetten i Norrköping har gemensamt kommit fram till att på sikt vilja införa tillståndsplikt för tiggeri. Från Centerpartiets Ungdomsförbund i Norrköpings sida ser vi inte hur detta löser några problem utan snarare ställer till det för våra medmänniskor.

Det är alltid beklämmande när en människa inte ser någon annan utväg än att sätta sig och be andra människor om hjälp. Bakgrunden till att antalet tiggare de senaste åren har ökat är väl känd och bottnar i att ett antal stater inom Europeiska unionen, av någon anledning, inte mäktar med att ta hand om sina medborgare. Situationen är beklaglig och den ska inte accepteras av övriga medlemsländer!

Men det hela kan inte heller avhjälpas genom att kommuner i Sverige börjar säga ifrån när människor ber om hjälp. Det krävs istället, vilket också Centerpartiet nationellt förespråkar, att man tar tag i frågan på EU-nivå.

I ett svar på den ursprungliga motionen om tillståndsplikt för tiggeri till kommunfullmäktige från Sverigedemokraternas Markus Wiechel skriver kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist att ”Kvartetten delar inte Sverigedemokraternas problembild om att det rör sig om ordningsproblem kring tiggeri i Norrköpings kommun.”

Trots detta vill Kvartetten gå fram med ett förslag om tillståndsplikt för tiggeri som i praktiken gör det omöjligt för alla kommunens invånare och EU-medborgare att be om hjälp.

Centerpartiet ingår sedan 2014 i den styrande Kvartetten och måste nu säga ifrån. Att begränsa utsatta människors frihet på detta sätt kan vi i Centerpartiets Ungdomsförbund Norrköping inte acceptera!

Erik Lambot

ordförande Centerpartiets Ungdomsförbund Norrköping