Debatt Replik på "Vem är nu välfärdens vän?", NT debatt 6/4.

Norrköpings kommun gjorde 2018 ett överskott på ungefär 130 miljoner utöver budget. Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) vill nu använda delar av det överskottet till lokalkostnader för kommunens skolor. Han säger också att friskolor ska få betalt för varje elev.

Det stämmer att vi går fram med ett alternativt förslag. Våra tveksamheter runt Socialdemokraternas fördelning grundar sig i följande:

1. Oklart ekonomiskt läge i utbildningsnämnden. Vi har ännu inte fått någon genomarbetad ekonomisk uppföljning på utbildningsnämndens ekonomi 2019. Det är högst anmärkningsvärt att tilldela mer pengar, för exempelvis lokaler, utan att samtidigt vilja visa kostnader och utgifter i nämnden fram till april. Till dags datum talar alla tjänstemannaskrivelser från nämnden på en budget i balans. Stämmer inte dessa?

2. Ersättning till fristående skolor. Norrköpings kommun har under ett antal år, i efterhand, fått kompensera friskolor för att kommunen gett de egna skolorna resurser utan att betala samma elevpeng till fristående huvudmän. Rättsläget är glasklart: när en kommun ökar elevpengen till de egna kommunala skolorna har friskolorna rätt till samma elevpeng. Hur kommer det sig att S inte räknat upp elevpengen för 2019 för friskolorna i Norrköping, utan måste använda 2018 års överskott i sammanhanget?

3. Brist på underlag till oppositionen. Vi vill alltid göra en seriös bedömning av olika förslag från olika partier. Särskilt viktigt är det att den styrande koalitionen, i god tid, ger oss oppositionspartier möjlighet att hantera förslag inför beslut. Det förslag som Socialdemokraterna nu går fram med presenterades muntligt på kommunstyrelsens beslutsmöte. Har S ens själva underlag som belyser behoven?

Det är inte lätt att hänga med i Socialdemokraternas ekonomiska styrning; ena stunden kallar de sin budget en ”satsning” för att i nästa stund behöva fylla på kassan för att undvika nya neddragningar. Lärare och elever förtjänar bättre. Om S verkligen vill ha en stabil ekonomisk grund tycker jag att de kan börja med att räta ut ovanstående frågetecken.

Sophia Jarl (M)

Oppositionsråd Norrköpings kommun