Kenneth Wallmark, SPF Ankaret i Valdemarsvik, framför i debattartikel i NT den 11 juni 2019 ett antal invändningar mot projektet Ringgården.

I artikeln hävdar Wallmark att ombildandet till kooperativ hyresrättsförening är olaglig. Det stämmer inte. Ringgården är en vård- och omsorgsfastighet och ska därför inte ombildas genom beslut av 2/3 av de boende. Den kooperativa hyresrättsföreningen bildas i enlighet med lagen om kooperativa hyresrättsföreningar och lagen om ekonomiska föreningar.

Wallmark hävdar att Riksbyggen och kommunen har majoritet i styrelsen. Det stämmer inte heller. Ingen av parterna har ensam majoritet.

Wallmark ifrågasätter även finansieringen. I boendeutredningen som genomfördes 2015/2016 framkom att Ringgården i Ringarum behöver renoveras. Enligt den plan som ligger ska bland annat matsal, tillagningskök, mottagningskök och samtliga hygienrum byggas om för att klara tillgänglighetskrav och arbetsmiljökrav. Den planerade renoveringen är kalkylerad till max 94 miljoner kronor, en investering som möjliggörs genom att byggnaden förvärvas av Riksbyggen och en kooperativ hyresrättsförening bildas. Insatsen för de boende blir 100 kronor. Hyran bestäms av styrelsen med utgångspunkt från självkostnadsprincipen.

Projektet Ringgården är ett gediget och genomtänkt projekt där vi genom hela processen fört dialog med personalen, de boende, anhöriga samt den referensgrupp där SPF bjudits in att delta.

Projektet Ringgården stoppas inte. Vi fortsätter vårt arbete eftersom ett värdigt liv i äldreomsorgen är en del av det kommunala uppdraget, liksom att säkerställa en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Det kan vi aldrig ge avkall på.

Ted Starkås (S)

kommunstyrelsens ordförande

Jenny Elander Ek (C)

kommunalråd