Replik på "Privatisering försämrar Norrköping", 16/7.

I NT 16/7 klagar Nicklas Lundström (V) på att samhällsplaneringsnämnden låter Subnova Trivselfastigheter ta fram en ny detaljplan för delar av Atriumhusen i Navestad. Syftet med planen är att husen ska kunna styckas av och friköpas av dem som bor i dem. De boendes besittningsskydd gäller, oavsett om de vill köpa sin bostad eller fortsätta att hyra. Ändå menar Lundström att det missgynnar kollektivet att några Norrköpingsbor får mer frihet i sitt liv.

För Liberalerna var det självklart att rösta för en utveckling av området. Vi vill att varje Norrköpingsbo själv ska kunna bestämma över så mycket som möjligt av sitt eget liv. Vi inser så klart att vi ibland måste hjälpas åt och stötta varandra. På bostadsområdet kan det till exempel handla om att ta ansvar för det kommunala bostadsbolaget eller att bygga LSS-bostäder för människor med särskilda behov.

Men det handlar också om att ta vara på all den kraft som finns hos enskilda och företagare. I Navestad är nästan alla bostäder hyresrätter. Nu finns en företagare som har erfarenhet av hur ett ökat eget ägande kan stärka ett bostadsområde. Förmodligen innebär idén dessutom en ekonomisk vinst. Det gynnar samhället genom rikare medborgare, men också genom skatt och arbetstillfällen. Och för de boende i Atriumhusen kan ett friköp bli den största klassresan i livet.

Vi menar att det är viktigt med en mångfald av ägandeformer i alla stadsdelar. Det utvecklar området, skapar större ansvarskänsla och motverkar segregation. På samma sätt som Liberalerna arbetat för fler hyresrätter i Lindö vill vi se fler bostadsrätter och privatägda bostäder i Navestad och Hageby! Och framför allt vill vi se att det byggs fler bostäder!

Plan- och bygglagen ger oss spelreglerna för hur vi kan utveckla, förändra och förädla Norrköping. Med liberala stadsbyggnadspolitiker kan huvudsyftet för samhällsplaneringen inte vara att hindra, stoppa eller förbjuda! Vårt jobb är att möjliggöra så att fler kan utveckla och bidra till vår fina stad och landsbygd. Då kan vi också se till att de gemensamma lösningarna finns på plats när några av oss inte har möjlighet att välja eller ordna själv med sitt liv.

Reidar Svedahl

ordförande samhällsplaneringsnämnden

Ola J Hedin

samhällsplaneringsnämnden

Daniel Collin

vice ordförande Hyresbostäder i Norrköping AB