Idag är vår dag i Almedalen och jag ser fram emot Ulf Kristerssons tal. Ett tal som hålls i en brytningstid; både för oss som parti och för Sverige. Det är ingen hemlighet att Moderaterna behöver hitta sin plats i det nya politiska landskapet samtidigt som Sverige står inför stora utmaningar i spåren av flyktingkrisen 2015. Det finns de som hävdar att dagens relativt låga antal asylsökande är ett bevis att krisen är över men jag vill hävda att vi knappt börjat hantera utmaningen.

Partierna ska nu inleda arbetet med att ta fram en långsiktig migrationspolitik vilket är välbehövligt efter fler års tillfällig lagstiftning kring exempelvis uppehållstillstånd. Jag är glad att partiet valt att delta i arbetet men är också angelägen att partiledningen inser vikten av stora reformer för att jag som kommunpolitiker, i en av Sveriges största kommuner, ska kunna bidra till minskade klyftor mellan människor. Klyftor som växer – det är tydligt i en redan socioekonomiskt utsatt kommun som Norrköping. Jag förväntar mig att Kristersson pekar på detta i sitt tal:

1. Alla ska ta ansvar för sitt eget boende

Nyanlända har, i dagsläget, en särställning på bostadsmarknaden jämfört med andra människor som har svårt att hitta ett boende. Alla kommuner måste, på grund av lagstiftning, ordna en bostad för just denna grupp under två år. Samtidigt lider många kommuner av bostadsbrist och Norrköping är inget undantag. På flera håll i Sverige har denna lagstiftning pressat kommuner att förvärva bostadsrätter för att lösa boende för nyanlända. Det är en märklig situation när andra som är i behov av boende i första hand ska lösa detta på egen hand. Frågan är komplex men partiledningen bör driva linjen att avskaffa kommunernas skyldighet att ordna särskilda bostäder till just nyanlända. Jag hoppas givetvis att Kristersson delar min åsikt om att alla, oavsett härkomst, ska behandlas lika inför lagen och ges samma möjligheter att få hjälp med ett boende.

2. En arbetsmarknadspolitik för alla

Diskussioner om migrationens kostnader landar i slutsatsen att Sverige har råd med invandring om nyanlända snabbt kommer i jobb. Därför har mitt eget parti lagt förslag om utbildningsplikt, lärlingsjobb och yrkesskola. Jag stödjer reformerna men varför begränsar vi dessa förslag till nyanlända? Åtgärderna skulle göra alla människor i utanförskap mer anställningsbara. Detta förhållningssätt ska gälla all arbetsmarknadspolitik som moderaterna föreslår; förslag ska vara öppna för så stora grupper arbetslösa som möjligt.

Kristersson har ikväll möjlighet att staka ut vägen framåt för vårt parti. Jag tror att de rekordlåga opinionssiffrorna partiet uppvisat är ett resultat av att politiken inte är tillräckligt konkret. Mina motståndare kanske vill utmåla ovanstående som ett försök att ställa grupper mot varandra. Men mitt inspel handlar om att möta de problem som finns i Sveriges kommuner. Att vi moderater är konkreta i hur vi vill lösa människors vardagsproblem har tidigare gett oss 30 procent av väljarnas stöd. Jag vill tro att vi många moderater som förstår vilken väg som leder oss att återigen bli Sveriges största parti.

Sophia Jarl (M)

oppositionsråd Norrköpings kommun