Vi har i Söderköping genomfört rätt till heltid inom vård och omsorg. Den resan började redan 2015. Samtidigt har det genomförts andra reformer till exempel LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten och nyckelfri hemtjänst. Kostnaderna har ökat men mest på grund av att behoven ökar. Vi måste effektivisera med tanke på framtiden. Men hur gör vi det på bästa sätt?

Vi genomför schemaändringar, planeringsenhet och allting styrs av ett antal tjänstemän. Vi har hela tiden hävdat att de förändringar som genomförs måste göras tillsammans med medarbetare, de måste känna sig delaktiga i processen. Har det blivit så?

Vi blir så arga att det finns ett antal personer som tror sig veta bättre vad som är bra och hälsosamt, än de som jobbar i verksamheten. Om medarbetare säger att 10 timmars nattpass är bättre för dem och ger mer återhämtning, så är det så! Om medarbetare säger att det är bättre för deras liv att jobba rygg mot rygg pass, det vill säga sluta sent och börja tidigt följande morgon, i helgerna och även annars ibland, så är det så! Återhämtning handlar inte bara om timmar och sovtid. Det handlar om att den bästa återhämtningen är att umgås med sin familj eller vänner och känna glädje.

Det är dags att inse att bemanningshandboken inte är en lag. Gör de förändringarna som krävs för att vi ska få personalen att stanna och för att vi ska kunna rekrytera ny personal. Ta bort minutjakten i hemtjänsten. Starta genast pilotprojekt med grupper som själva gör schema och planerar, såklart inom vissa ramar som utgår från behovet.

Det är dags att ge personalen möjlighet att påverka sina scheman och sin planering! Målet ska vara att alla medarbetare blir delaktiga, det kommer långsiktigt vara mest effektivt och enda sättet att säkra kompetensförsörjningen.

Vi behöver fler händer i vården, inte färre. Det kommer att kräva politiska beslut, stark vilja, tillit och mod att genomföra denna nödvändiga omställning men vem ska annars ta hand om våra äldre? Det blir anhöriga, vänner, frivilliga, är det så vi vill ha det?

Tuula Ravander (S)

Åsa Dahlin (S)

Karin Åkeby (S)