Replik på "Han får tvätta byken", ledare 21/8.

Jag har varit politiskt aktiv i drygt 40 år och funnits i Norrköpings kommuns ledning i drygt 10 år. Under alla de här åren har jag upplevt en del skandaler, några riktigt allvarliga, andra som nästan glömts bort. För första gången har jag själv en huvudroll.

På ledarsidan skriver ni att jag måste tvätta den smutsiga byken. Bakgrunden är utan tvekan allvarlig. Tack vare rättrådiga medarbetare har det kommit fram att det funnits stora brister inom vår digitaliseringsverksamhet. Upphandlingar har gjorts på fel sätt och budgeten har överskridits. Konfronterad med dessa uppgifter avgick nyligen chefen för digitaliseringsavdelningen. Utredningen fortsätter och jag och kommunstyrelsen har sagt det självklara – allt ska redas ut!

I början på veckan riktade Moderaterna hård kritik mot mig. De påstår att ett delegationsbeslut i mars inte var korrekt registrerat och framför allt: Moderaterna påstår att jag redan i mars kände till skandalen men mörkade allt. Först i juni fick övriga i kommunen vetskap om bristerna.

NT:s ledarsida följer upp kritiken och kräver att jag tvättar byken. För egen del känner jag mig helt lugn. Vet att jag inte mörkat något. Vet att anklagelserna är totalt grundlösa. Men hur bevisar jag att jag inget visste? Alla fakta ska fram – utan tvekan!

Under tiden ska Norrköpings kommun ledas. Svåra förhandlingar om budget och bland annat järnvägsbygge ska klaras av. Jag ska göra mitt yttersta för att klara detta, men inser ödmjukt att politik i grunden handlar om förtroende. Har jag det förtroende som krävs för att sköta det finaste uppdrag jag kan tänka mig?

Jag ska som sagt bidra till att allt reds ut när det gäller digitaliseringsutredningen. Alla frågor ska ställas och redas ut. Men hur bevisar jag att en totalt grundlös anklagelse är fel? Den frågan ”gnager” lite när jag nu försöker fortsätta leda kommunen.

Lars Stjernkvist (S)

kommunstyrelsens ordförande