Framgångsrika förändringar utgår ifrån verksamheternas behov och ska vara väl förankrade i den grupp personal som berörs och som ska genomföra förändringen. Tyvärr saknades förankring och behovet är högst oklart när digitaliseringsavdelningen och utbildningskontoret valde att köpa in digitala armband till ett antal förskolebarn i Norrköping.

Att leda en organisation i förändring är inte lätt och att få alla inblandade att känna sig någorlunda positiva inför nya verktyg kräver en lyhörd ledning med fingertoppskänsla. Ett sådant förhållningssätt hade förmodligen resulterat i att idén med chip på små barn hade hamnat i papperskorgen. Istället för att förankra projektet med personalen i förskolan och oss förtroendevalda i nämnden valde man att köra över inblandad personal och nämnd med starka negativa reaktioner som följd.

Då man borde ha reflekterat över att förslaget blev fel insinuerade istället ansvariga att vi som hellre vill se mer personal och säkrare staket runt förskolorna skulle vara teknikfientliga.

Vi är givetvis medvetna om att digitalisering i välfärden är en del av framtiden men här tycks strävan efter att göra ”saker” digitalt så stark att den hamnar på kollision med sunt förnuft. Vi vill att barn i förskolan ska mötas av närvarande personal som har förutsättningar att svara upp mot skollag, förordning och läroplan. Sådan närvaro kan aldrig ersättas av ett digitalt chip.

De ansvariga hävdar återkommande att kostnaden för projektet endast är 3 000 kronor per barn, totalt 35 000 kronor. Om detta är ett försvar till att summan ska anses obetydlig har ansvariga blivit finansiellt fartblinda. Produkten är aldrig testad och vi vet inte ens om den är laglig att använda.

Avslutningsvis; är vi då motståndare till digitalisering? Nej givetvis inte. Men nya verktyg ska tas fram utifrån faktiska problem. Gemensamma skattepengar ska inte användas för att köpa in skojiga prylar som ledningen vill testa.

Moderaterna i utbildningsnämnden

Mia Vargö

Eva-Britt Passmark

Sofie Bergeling

Stephanie Green

Mårten Jarl

Carina Melefors

Annika Anell