Det är inte driftsformen som avgör kvaliteten! Nej, självklart inte. Däremot är det den nuvarande driften, företaget, som trots en lång tid av uppföljningar och handlingsplaner inte har kunnat få till en bra verksamhet med god kvalitet. Det kan tyckas märkligt att alliansen tror att vi inte gjorde något före beslutet att säga upp avtalet, eftersom hälften av den nya majoriteten består av den gamla majoriteten, Moderaterna. Det fanns inget otydligt med beslutet om man läser hela ärendet, beskrivningen i beslutet. Det känns ännu mer märkligt att underkänna de tjänstemännens arbete med uppföljningar som gjorts.

Skall vi starta om och tro att bara för att vi bytt ut några tjänstemän och politiker så blir allt bättre? Vi tror inte på det och vi tycker inte att den processen skall börja om. Nu har nämnden tagit beslutet att göra precis det. Vi hoppas att de boende vill bo kvar och att personalen är kvar. Förvaltningen har idag kompetent personal som kunde med styrning och ledning ha fått till en bra verksamhet. Ska boendet ändå drivas i privat regi så kunde man gjort en upphandling när verksamheten hade blivit stabil med god kvalitet.

Vi ställer inte grupper mot varandra utan belyser nämndens agerande som inte är konsekvent när det gäller att ta beslut som innebär ökade kostnader. För oss är det självklart att alla får den hjälp och stöd som de behöver och har rätt till.