Efter några småsömniga timmar med få friktionsämnen ökade temperaturen under fredagskvällen i hörsalen på Karlstad CCC.

På den ena sidan: Riksidrottstyrelsen (RS) och de specialidrottsförbund som tycker att det är bra som det är, att antidopningskommissionen gott kan ligga kvar under Riksidrottsförbundet (RF).

Dopningsnestorn Ljungqvist

På den andra: motionären Svenska friidrottsförbundet, några andra specialidrottsförbund och inte minst dopningsnestorn Arne Ljungqvist, som alla argumenterar för en fristående nationell antidopningsorganisation (Nado) som placeras utanför idrotten.

Vinnaren: ingen.

Då parterna tycktes ligga så långt ifrån varandra kom Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson med förslaget att skicka frågan vidare till redaktionsutskottet för att ta fram ett omarbetat förslag, som kunde ena salen.

Nilsson fick bifall och frågan kommer nu att avgöras senare under helgens möte.

Temporärt okej

Svenska friidrottsförbundets motion, om en antidopningskommission som är frikopplad från Riksidrottsförbundet, har internationella dopningsbyrån Wadas stöd.

Men Lotta Kellander, ledamot på RS, sade i sitt anförande att Wada har godkänt den svenska modellen och att man dessutom lovar att "vidta åtgärder" om det förändras.

Det finns ingen som inte vill att vi ska följa Wadas kod till punkt och pricka, sade Lotta Kellander.

Men det gav inte Arne Ljungqvist, som var med och startade Wada, mycket för när han fick ordet.

Jag tog naturligtvis kontakt med Wada, och fick veta att det inte alls var ett godkännande. Det var ett temporärt okej innan Sverige har gått över till oberoende Nado.

Kan stängas ute

Om man väljer att inte rösta för en satsning mot en frikopplad organisation skickar det en signal till Wada att man inte har för avsikt att jobba mot att bli mer oberoende, sade Ljungqvist.

Ett sådant beslut, menade han, riskerar att helt stänga ute Sverige från det internationella dopningsarbetet.

Då kommer inte det här godkännandet att gälla längre. Då kommer vi inte att få ha ackrediterade labb och man kommer att rekommendera att man inte lägger några internationella tävlingar i Sverige. Vi hamnar i samma läge som Ryssland, sade Arne Ljunqvist.