Hon tar plats i utskottet med inriktning på lag och ordning. Diskussionerna kopplas till polisen, frågan om ett nationellt tiggeriförbud och förslaget om att i vissa särskilda fall kunna vittna anonymt i rätten. Andra stora sakfrågor under stämman rör vården, skolan, försvarssatsningar, migration och trygghet i samhället.

– Ombuden från Östergötland har bott på internat och gått igenom de digra handlingarna, det är mycket att läsa på. Om stämman säger nej till anonyma vittnen behöver vi hitta en annan lösning så att inte den organiserade brottsligheten kan skrämma vittnena. Frågan måste lösas, säger Anna Nilsson.

Hon fortsätter:

– Annars tycker jag att Moderaterna för en bra politik. Jag hoppas att vi kan fokusera på politiken istället för personer när vi nu har en ny ledare.

Förberedelserna för ett svenskt Nato-medlemsskap och höjda försvarsanslag till två procent av BNP till 2028 finns också med på M-agendan i Örebro. Moderaterna vill satsa närmare tio miljarder kronor mer än regeringen fram till 2020 på förstärkta stridskrafter och ett starkare försvar över hela Sverige. I investeringen ryms dessutom resurser för att stärka försvarets personalförsörjning, förklarar Anna Nilsson.

Stämman kommer även att diskutera lokala ordningsvakter som ett komplement till polisen. Är det någonting för Valdemarsvik?

– Ja, det går att fundera på. Det handlar om att ge vakterna ett större mandat. Jag tror att idén skulle öka tryggheten i samhället, svarar hon.

Fotnot: Av 219 ombud på stämman kommer ett tiotal från Östergötland.