– Vi har beslutat att den svenska Hurtigrutten inte ska köras i sommar i den utsträckning som vi tidigare har gjort, säger befälhavaren Lars Wahlin, men tillägger att om man har kvar fartyget är det möjligt att det blir ytterligare någon kryssning.

Kryssningen som han kallar Hurtigrutten har företaget anordnat i cirka 20 års tid. Från 2003 var det nya stora Saga Lejon som trafikerade den. Från Stockholm och vidare söder ut via Nyköping, Norrköping och Söderköping ner till Västervik.

Om det nu blir en försäljning av M/S Saga Lejon så återstår endast ett av alla de cirka tio fartyg som företaget haft i sin ägo under åren. Det är Vasa Lejon som kör på Göta kanal mellan Bergs slussar och Borensberg.

Artikelbild

| Sagoslut. M/S Saga är till salu och kan om det blir en försäljning få nya ägare efter den 16 juni i år.

Lars Wahlin anser att intresset är ganska ljumt från Östersjöns kustkommuner söder om Stockholm.

– Vill man ha trafik i skärgården så ska man fråga oss om vi är villiga att köra, anser han.

Han påpekar att det är dyrt att köra ett så stort fartyg som M/S Saga Lejon.

– Det finns ingen som kan klara en sådan här verksamhet med de hårda krav som ställs idag. Man ger upp.

Lars Wahlin tycker att kommunerna satsar för lite på skärgården.

– Turismen i skärgården ger positiva samhällseffekter och arbetstillfällen. Man måste förstå att det inte finns några andra aktörer som sköter det här idag. Den tiden är förbi, säger Lars Wahlin och menar att skärgården riskerar att dö utan stöd från kommunerna.

Han upplever att turismen från våra nordiska grannar, och kanske främst Tyskland, ökar i omfattning.

– De upplever Sverige som billigt, vänligt och välskött. Här finns en möjlighet till fantastiska naturupplevelser som de inte själva har. Det är en av Sveriges största resurser som vi har härute, säger han.