Vinnaren av Jämställdhetspriset kommer att offentliggöras den 6-7 februari i Karlstad. De bidrag som nu ska bedömas kommer från både offentliga, privata och ideella föreningar.

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som bidragit till ett mer jämställt samhälle. Årets Svenska Jämställdhetspris gick till Eskilstuna kommun.

KvinnorKan arbetar för lika villkor för kvinnor och män och vill bland annat stärka kvinnors ställning i näringsliv och samhälle.

Norrköpings lokalförening av KvinnorKan arbetar liksom övriga lokalföreningar med att bland annat ha seminarier, workshops, utställningar, projekt och mycket annat för att skapa debatt om kvinnors situation.

Nästa event hos KvinnorKan i Norrköping arrangeras i slutet av oktober och är en kortkurs i självförsvar för att ge kvinnor grundläggande kunskaper i säkerhetstänkande, självskydd och självförsvar.