Kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg är ordförande i vård- och omsorgsnämnden och Kristdemokrat. Både partiet och hon själv vill att människor över 85 år ska få en plats på äldreboende om de själva vill det, oavsett behov.

– Där är vi inte än, säger hon och konstaterar att det kräver nationellt stöd och lagstiftning för att förverkliga.

Men hon är glad över att utökningen av platser gjort att det nu finns en balans mellan behov och tillgång, istället för den tidigare platsbristen.

De beslutade byggena av äldreboenden innebär ytterligare ungefär 70 nya platser från nästa år och fram till 2021, men det byggs betydligt fler än så för att ersätta gamla uttjänta enheter främst på Sandbyhovsområdet. Enligt prognosen ökar behovet rätt måttligt de närmaste åren och därför senareläggs ett helt nytt äldreboende som skulle stått klart 2021 - kanske på Bråvalla.

– Annars skulle vi stå med platser som inte behövs förrän 2023. Det kändes inte försvarbart. Vi har ansvar för funktionshinderomsorgen också och där har vi en oacceptabel kö och behöver bygga mera, säger Eva-Britt Sjöberg.

I mars fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om ytterligare ett kriterium för bedömningen av om en person ska få rätt till äldreboende, nämligen ålder. Det finns tidigare fall där Förvaltningsrätten ändrat kommunens avslag på en ansökan med motiveringen att personens höga ålder bör bör beaktas eftersom behovet sannolikt kommer att öka.

– Det är när det står och väger. Då ska man titta på åldern. Det är inte så att man kan få ett äldreboende bara utifrån ålder. Det är ingen äldreboendegaranti, säger Eva-Britt Sjöberg.

Från 2020 ungefär kommer antalet personer som kan behöva äldreboende att öka snabbare. För år 2026 visar prognosen ett behov på drygt 200 fler platser än i dag, men det är inte helt lätt att veta.

Eva-Britt Sjöberg pratar om olika faktorer som kan påverka både människors behov och önskemål. En är att bostäder som byggs nu har hiss och en tillgänglighet som är mycket bättre än i äldre bostäder. I Kneippen byggs ett trygghetsboende för äldre och i kvarteret Granen, där det finns en träffpunkt som serverar lunch sju dagar i veckan, ska 120 lägenheter anpassas för äldre.

– Finns det bra andra bostäder så blir behovet av äldreboende lägre, säger hon.

Man ska känna sig trygg, känna social gemenskap och få den hjälp man behöver. Det är det viktiga, tycker hon.

– Sedan är människor olika och har olika behov och önskemål.